Ansættelsesforhold

ansaettelsesforhold

Ansættelsesforhold

Medarbejderne i SJAK er hovedsagligt litauere, som siden år 2000 har været ansat som stabile og dygtige medarbejdere.

SJAK sender, så vidt det er muligt, altid medarbejdere ud, hvor mindst én taler et vesteuropæisk sprog.

Alle medarbejdere i SJAK er ansat og aflønnet efter dansk overenskomst gældende for området.

Erfaringerne har vist, at denne model er at foretrække frem for at samarbejde med østeuropæiske firmaer, som sender folk til entrepriser i Danmark.

nybund-paa-hjemmeside